06 - 121 921 56 info@devalleigrondwerken.nl

Rioolwerk

Rioolbedrijf voor buitenriolering en afwatering

Ons rioolbedrijf verzorgt ook de aanleg van buitenriolering en drainage bij bedrijven en particulieren. Eventuele oude rioleringsbuizen worden door ons verwijderd en afgevoerd. Nieuwe materialen zoals rioolbuizen, drainagemateriaal, zand, gebroken pui en bestrating verzorgen wij uiteraard ook. Alle projecten die wij uitvoeren zijn van uitstekende kwaliteit waarvoor u zeker niet teveel betaalt. Ons werk gebeurt snel en goed volgens een doordachte werkwijze. Hebt u speciale wensen of wilt u vooraf advies? Laat het ons weten, zodat we u met raad en daad terzijde kunnen staan. Met De Vallei grondwerken hebt u altijd het beste resultaat.

Rioolbedrijf afwatering, drainage bedrijven

Rioolbedrijf De Vallei Grondwerken zorgt voor een goede afwatering, zodat geen problemen ontstaan na aanleg van de bestrating. Dit houdt in dat alle buizen op de juiste manier worden gelegd met voldoende straatkolken. Een kolk is een afvoer waarin het hemelwater wegloopt, zodat geen overstromingen ontstaan. Hierbij is het ook van belang dat een afwatering iets hellend loopt.

Drainage tuin

Als rioolbedrijf en grondwerkbedrijf krijgen wij regelmatig te maken met de aanleg van afwatering en drainage in tuinen. Hiervoor gebruiken we  ondiepe goten in plaats van kolken. Als de tuinbestrating over een lange afstand loopt, plaatsen we meestal putten. Na het aanbrengen van de drainage volgt het bestraten, waarbij het afschot extra aandacht verdient. Onder afschot in straatwerk verstaan we het percentage waarmee de bestrating afloopt om overtollig water goed te laten weglopen. Voor straatwerk dat niet aan verkeer onderhevig is, is het afschot 1 – 1,5% en voor straten met verkeer 1,5% – 2,5% afschot. Soms kiezen we voor iets bol leggen van de straat.

Rioolbedrijf voor aanleggen alle soorten riolen

Ons rioolbedrijf legt zowel vuilwaterriolen als hemelwaterriolen aan. In de meeste gemeenten lopen deze gescheiden van elkaar. Hemelwaterriolering kun je nagenoeg vlak leggen. Vuilwaterriool vraagt een afschot van ongeveer 0.2%.

rioolbedrijf buitenriolering, afwatering
De Vallei Grondwerken
logo

Groeperweg 3
3927 CR  Renswoude
06 - 121 921 56
info@devalleigrondwerken.nl

Belangrijke links

© De Vallei Grondwerken. Alle rechten voorbehouden.
Website door: DKGS Agency - SEO teksten: Tekstbureau Kiki Koning